LUVAT

Pielisen kalastusalueen vieheluvat 2017
Lupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla viehekalastusvälineillä Pielisen järvialtaalla mukaan lukien Lautiainen ja Kuokkastenjärvi. Kalastusalueen karttaa jaetaan luvan myynnin yhteydessä. Lupa ei oikeuta kalastamaan Viekijärvessä. Lupa on henkilökohtainen ja se on voimassa kalenterivuosittain.

20,00 € / vuosi 
14,00 € / kuukausi
10,00 € / viikko
7,00 € / 2 vuorokautta
5,00 € / vuorokausi
Lisävavat:
5,00 € / kpl / vuosi
4,00 € / kpl / kk
3,50 € / kpl / viikko
2,50 € / kpl / 2 vuorokausi
2,50 € / kpl / vuorokausi

Maksu pankkiin Pielisen OP FI63 534307 40062216
Maksutositteesta on käytävä ilmi kalastusajan pituus ja sen mukainen maksu sekä samat tiedot lisäuistimista. Pankin kuitti tai maksuautomaatin tulostama tosite on pidettävä mukana kalastettaessa ja esitettävä vaadittaessa kalastuksen valvojalle.

Kalastusoikeus
Kaikki luvat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa edelleen luovuttaa toiselle henkilölle. Lupien maksukuitit tai niiden kopiot on pidettävä mukana kalastettaessa.

Onginta ja pilkintä
Maksuton yleiskalastusoikeus, ei kuitenkaan sallittua lupa-alueen koski- ja virtapaikoilla. Ongintaa tai pilkintää harjoitettaessa ei saa kalastaa 50 metriä lähempänä asetuksen mukaisella merkillä merkittyä kiinteää tai verkkopyydystä.

Uistelu
Pielisen altaalle Lautiaiselta Uimaharjun siltaan myydään viehekalastuslupaa. Lupa-alueeseen ei kuulu Viekijärvi ja kalastusalueen ns. pienvedet. Lisäksi osakaskunnat voivat myydä vesialueillensa omaa viehekalastuslupaa. Kalastusalueen isännöitsijä voi erikseen myöntää lupia kalastuskilpailun järjestäjille.

Seisovat pyydykset ja niiden merkintä
Pielisellä pyydykset on merkittävä pyydysyksikkömerkeillä sekä kalastusasetuksen vaatimin selvin merkein. Selvänä merkkinä pidetään vähintään puolitoista metriä vedenpinnasta nousevaan salkoon kiinnitettyä neliönmuotoista vähintään 30 senttimetriä korkeaa lippua. Veden pintaan lasketun tahi pintaan tai pinnan  läheisyyteen ulottuvan ankkuroidun uloimman pään merkkisalko ja ajoverkkojadan sekä ajosiiman päiden merkkisalot on kuitenkin varustettava kahdella päällekkäisellä, edellä tarkoitetulla lipulla. Tämän lisäksi on pyydysten suunta ilmoitettava käyttämällä tarpeen mukaan yhtä tai useampaa selvästi näkyvää merkkiä.

LUPIEN MYYNTIPISTEET

 

Joensuu
Jokierä, Länsiviitta 2, P. 044 - 7646 309 
Paalasmaa
Paalasmaan Lomamajat, Eteläpääntie 140, P. 0400 - 882 008, www.kalakortti.com
Juuka
Neste Kolinportti, Kolintie 10, P. 010 - 322 4720
ElmoSport, Väyryläntie 1, P. 045 - 800 3000
ABC Juuka, Juuantie 2, P. 010 - 763 7642
Koli
Sale Koli, Kolintie 94, P. 010 - 762 3300
Nurmes
Kone-Sola, Kirkkokatu 16 A, P. 013 - 480 180
ABC-Nurmes, Välitie 2-4, P. 010 - 763 7562
Lieksa
Retki-Aitta, Pielisentie 33, P. 013 - 526 420
Sportia Lieksa, Pielisentie 040 7546944
Eno
Enon Erä ja Urheilu, Liikekeskus, P. 013 - 761 771

Retkiaitta, Lieksa 040 0172226

Kahvila Annukka, Nurmijärvi 013 546503

Ruunaan Retkeilykeskus, Lieksa +358 (0)13 533 170​

HUOM! Kalastonhoitomaksulla saa käyttää yhtä viehettä sekä vetouistelussa lisäksi yhtä painouistinta tai syvääjää. Kalastonhoitomaksu ei käy peruslupana, vaan ainoastaan yhtenä lisävieheenä, jos vetouistelussa käytetään useampaa vapaa. Muut luvat ovat lunastettava kuten ennenkin. Ensiksi peruslupa ja sen lisäksi lisävieheluvat, joista yksi voi olla kalastonhoitomaksu.

HUOM! On erittäin tärkeää, jos saat saaliiksi ankkurimerkillä tms. merkillä merkityn lohikalan, että palautat merkin/merkissä olevat tiedot kalan ja kalastajan tietojen kanssa LUKE:en joko postitse: RKTL, Merkit, Tunnus 5005751, 00003 VASTAUSLÄHETYS tai internetissä www.luke.fi. Palautuksista maksetaan palkkio.

© Pielisen-Karjalan kalatalousalue