top of page

KALASTUSRAJOITUKSET tiedot vuodelta 2024

Alamitat:

 • harjus 35 cm

 • rapu 10 cm

 • kuha 40 cm

 • rasvaeväleikattu järvitaimen 50 cm, saaliskiintiö 1 taimen / vrk / kalastaja

 • rasvaeväleikattu järvilohi 60 cm, saaliskiintiö 1 lohi / vrk / kalastaja
   

MUISTATHAN!

 • Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi on rauhoitettu.

 • Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana.

 • Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5. välisenä aikana.

   

Viranomaisten tekemät kalastusrajoitukset löytyvät kalastusrajoitus.fi palvelusta, palvelussa saa myös oman sijainnin kartalle.

Pohjois-Savon ELY-keskus määrää kalastuslain (379/2015) 53 §:n ja 54 §:n nojalla Pielisen-Karjalan kalatalousalueelle Joensuun, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kuntien alueella sijaitseville vesialueille seuraavat kalastusta ja ravustusta koskevat rajoitukset ajalle 1.1.2022-21.12.2026:

1. Pielisellä, Nurmesjärvellä, Lautiaisella ja Rukavedellä pinta- ja kohoverkoissa avovesiaikana yli viiden metrin (5 m) syvyisillä vesialueilla verkon pienin sallittu solmuväli on 80 mm, kalastus muikkuverkoilla on kuitenkin sallittua.

2. Pielisellä, Nurmesjärvellä, Lautiaisella, Rukavedellä ja Viekijärvellä talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm, kalastus muikkuverkoilla on kuitenkin sallittua.

3. Lieksanjoen edustalla Pielisellä sekä Lieksanjoen pääuomalla lampi- ja järvialtaat mukaan lukien Neitijärven yläpuolelle asti, verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun asti. Lieksanjoen edustalla Pielisellä rajoitusalue on Aataminniemi-Ikolanniemi-Sarkkilanranta-Papinkallio (Kinahmo)-Kinahmonsaaren länsiranta-Kinahmonsaaren luoteiskärki-Heponiemi-KoukkuniemiLehtosaari-Sahanranta -rajauksen sisäpuolinen vesialue.

4. Lieksanjoen alaosassa, Pankajärven ja Pielisen välisellä alueella, on verkkokalastus kielletty ympäri vuoden. Riikolanlampi ja rautatien itäpuoleinen osa Pyörteestä eivät kuulu kieltoalueeseen. Kieltoalueen ylärajana on Ahvenselän ja Niskanselän luusuat, alaraja kulkee Lieksan kaupunginniemestä Timitranniemen idän puoleiseen pohjoiskärkeen (Piiskuupetäjä).

5. Pankajärvellä, Pudasjärvellä ja Ruunaanjärvellä talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm. Muikun pyynti on kuitenkin sallittu verkoilla, joiden solmuväli on alle 24 mm.

6. Naarajärvellä, Rekusenjärvellä, Siikajärvellä ja Neitijärvellä on kaikenlainen verkkokalastus kielletty vuosittain lokakuun ja marraskuun ajan.

7. Lieksanjoen vanhan uoman pohjapatojen kohdilla, kalan kulun turvaamiseksi rakennetussa kalatiessä, 200 metrin matkalla kalatien yläpuolella sekä laajennetulla alueella kalatien alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty ympäri vuoden. Kalatien alapuolella laajennettu kieltoalue ulottuu 500 metriä alimmalta maisemointipadolta alavirtaan. Kielto koskee myös kalastusta yleiskalastusoikeuksien nojalla.

8. Lieksanjoen edustalla Pielisellä ja Lieksanjoen alaosassa, Riikolanlampi mukaan lukien, on kaikenlainen kalastus kielletty vuosittain 20.4. - 31.5. välisenä aikana. Kielto koskee myös kalastusta yleiskalastusoikeuksien nojalla. Onkiminen rannalta sekä jigikalastus rannalta tai ankkuroidusta veneestä käsin on kuitenkin sallittua 20.5. alkaen. Kieltoalueen alaraja on Pielisellä Aataminniemen kärki - Törösaari (ns. Törönkari) - Lehtosaari - Kevätniemen sahan ranta -linja. Kielto ei koske kalastusta katiskalla vesialueen omistajan luvalla.

9. Lieksanjoen alaosassa on kaikenlainen viehekalastus kielletty vuosittain 1.9. - 30.11. välisenä aikana. Kielto koskee myös viehekalastusta yleiskalastusoikeuksien nojalla. Kieltoalueen ylärajoina ovat Lieksankosken voimalaitoksen säännöstelypato (Yläkanavantie) ja Lieksankosken voimalaitosrakennus, alaraja kulkee Lieksan Kaupunginniemestä Timitranniemen idän puoleiseen pohjoiskärkeen (Piiskuupetäjä). Riikolanlampi ei kuulu kieltoalueeseen.

10. Lieksanjoella/Naarajoella välillä Naarakoski-Saarikoski on kaikenlainen kalastaminen kielletty vuosittain 1.9. - 30.11. välisenä aikana. Kielto koskee myös kalastusta yleiskalastusoikeuksien nojalla. Kieltoalueen yläraja on noin 150 metriä Naarakosken niskalta ylävirtaan ja alaraja noin 150 metriä Saarikoskesta alavirtaan päin.

11. Ravustus on kielletty Lieksanjoen pääuomalla lampi- ja järvialtaat mukaan lukien sekä Pudasjoella, Tuulijoella ja Heinäjärvellä.

Lupien myynti
bottom of page