© Pielisen-Karjalan kalatalousalue

KALASTUSRAJOITUKSET

 

Kalastusrajoitukartat: 
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus

 

Alamitat (vanhan kalastuslain 35 §:n 2 mom.) voimassa siirtymäsäädöksellä 31.12.2020 asti

 • Kuhan alamitta on 40 cm (voimassa 31.12.2018 asti)

 • Harjuksen alamitta on 35 cm (Pielinen ja sen tasossa olevat vesialueet sekä Lieksanjoella)

 • Ravun alamitta on 10 cm (koko kalastusalue)

 • Rasvaeväleikattu järvitaimenen alamitta on 50 cm

 • Rasvaeväleikattu järvilohen alamitta on 60 cm, saaliskiintiö 1 lohi/vrk
   

Pyyntitekniset rajoitukset vuosina 2013-2017 (vanhan kalastuslain 32 §:n 2 ja 3 mom.) 

 • Pinta-ja kohoverkoissa sulan veden aikana yli viiden metrin vesialueella pienin sallittu solmuväli on 80 mm, muikkuverkoilla pyynti sallittu (Pielisen allas, Rukavesi ja Lautiainen)

 • Kalatäkyisellä pinta- ja kohosiimalla on kalastus kielletty Vuoksen vesistössä ympäri vuoden (koskee Pielistä)

 • Talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm, ei koske muikun pyyntiä (Pielisen allas, Rukavesi ja Lautiainen sekä Viekijärvi)
   

Rauhoitusalueet ja rauhoituspiirit vuosina 2013-2017

Rauhoitusalueet (vanhan kalastuslain 37 §:n 2 mom.)

 • Kokovuotinen verkkokalastuskielto Nurmeksessa Mikonsalmessa ja Akkosalmessa

Rauhoituspiirit (vanhan kalastuslain 43§)

 • Kokovuotinen kaikkea kalastusta koskeva kalastuskielto Enon Herajoessa

Voimalaitospadon alapuolinen kalastuskielto (vanhan kalastuslain 26§)

 • Kuokkastenkosken voimalaitoksen alapuolella on kalastus kielletty 220 metrin matkalta. Kielto on voimassa 31.12.2020 asti

Suositukset järvilohen ja järvitaimenen pyynnissä

 • Pielisen kalastusalueella suositellaan vetouistelussa maksimissaan 10 vapaa venekuntaa kohden. Rasvaevälliset järvilohi ja järvitaimen tulee vapauttaa.

Troolipyyntiä koskevat rajoitukset vuosina 2013-2017  

 • Perän silmäharvuus vähintään 10 mm. Hallitus voi muuttaa silmäharvuutta kalastuskauden aikana, jos saaliskalojen koko sitä vaatii

 • Troolin veto on lopetettava 1 tunti auringon laskun jälkeen ja aloitus aikaisintaan tuntia ennen auringon nousua. Aikarajoitus koskee kesäkuuta, heinäkuuta ja elokuuta

Viranomaisen tekemät kalastusrajoituksia koskevat päätökset

 • Kalastuslain (286/82) 11§:n mukainen päätös, joka koskee onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen kieltämistä Lieksanjoen ns. vanhan uoman alueella, kuitenkin niin, että riippusillalta alaspäin on kuoreen lippoaminen sallittu. Kalastusalue (Ruunaa) huolehtii siitä, että alueet ovat lainmukaisesti merkittyjä ja valvoo kieltojen noudattamista sekä ilmoittaa niistä lain säätämällä tavalla. Voimassa 31.12.2020

 • Kalastuslain (286/82) 11§:n mukainen päätös, joka koskee onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen kieltämistä Pielisellä: Lieksassa Lieksanjoen edusta (ulottuu Lieksanjoelle), Nurmeksessa ja Vuokossa Koudansalmen alue, Paalasmaalla Vasamalahti, Viensuussa Miessalmi ja Kolilla Sikoniemen edusta. Kielto on voimassa 20.4.-31.5. välisenä aikana. Osakaskunnat ovat omilla päätöksillään kieltäneet samoilla alueilla muun kalastuksen pois lukien katiskakalastus. Kartta aluerajauksista löytyy näiltä sivuilta sekä luvanmyynnin yhteydessä jaettavassa kartassa 
   

Muiden tekemiä kalastusrajoituksia koskevia päätöksiä

Salmenkylän ja Nurmeksen kalastuskuntien päätös: Aronsalmella on kalastus kielletty seisovilla pyydyksillä 100 metrin matkalla sillan molemmin puolin
Enonkylän kalastuskunnan päätös: Ahvenisen, Sorvingin ja Pilpasen sillan molemmin puolin on kalastus kielletty seisovilla pyydyksillä 100 metrin matkalla
Hattusaaren kalastuskunnan päätös: Kalastus on kielletty seisovien pyydysten osalta Hattusaaren silta-aukon ympäristömerkintöjen mukaan 100 metriä sillan molemmin puolin. Troolikalastukselta on rauhoitettu Pienen pentusaaren eteläpäästä Satjangon saaren eteläpäähän kulkevan linjan eteläpuoleinen vesialue. Vaikeissa olosuhteissa troolin saa laskea ja nostaa rauhoitusalueella. Repalepahtailla kaikki kalastus kielletty 100 metriä lähempänä rantaa ympäri vuoden (myös ELY:n päätös voim. 29.3.2018)
Lieksan kalastuskunnan päätös: Repalepahtaiden saarten 100 m lähempänä rantaa on verkkojen pienin solmuväli 50 mm jäiden lähdöstä elokuun loppuun. Lieksan edustalla (Aataminniemi - Ikolanniemi - Mönninsaaren eteläkärki - Koukkuniemi - Karsikkoniemi - Monolanniemi sisäpuolinen alue) verkkokalastuskielto solmuväliltään 20 mm harvemmilla verkoilla 15.8. - 15.10. välisenä aikana
Vuonislahden osakaskunnan päätös: Rauhoitusalueet: Siikajoen suusalue, Siikajoen kruununkalastusalue 1.9.-30.9 kalastus kielletty. Jauhiaisensalmi ja Sammaljoen virtauoma seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty. Ravustus kielletty koko osakaskunnan alueella. Orisaaret, Purjesaaret, Suuri ja Pieni-Kopra, Hiekkapakka ja Iso Korppi: verkon ja harjuslaudan käyttö kielletty 50 m lähempänä rantaa.

Ruunaan kalastusalueen päätöksellä

Pyyntirajoitukset (vanhan kalastuslain 37§:n 2 mom.)

 • Kokovuotinen verkkokalastuskielto Lieksanjoen alaosassa Pankajärven ja Pielisen välisellä alueella

 • Ravustus kielletty Lieksanjoen vesistöalueella

MUISTATHAN!
Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi on rauhoitettu. Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana. Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5. välisenä aikana.