KALASTUSRAJOITUKSET

Alamitat:

 • harjus 35 cm

 • rapu 10 cm

 • kuha 40 cm

 • rasvaeväleikattu järvitaimen 50 cm

 • rasvaeväleikattu järvilohi 60 cm, saaliskiintiö 1 lohi / vrk
   

MUISTATHAN!

 • Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi on rauhoitettu.

 • Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana.

 • Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5. välisenä aikana
   

Pielisen-Karjalan kalatalousalueella ELY-keskuksen asettamat kalastusrajoitukset, jotka ovat voimassa vuoden 2021 loppuun.

 1. Pielinen (ns. Pielisen pääallas), Lautiainen ja Rukavesi; pinta- ja kohoverkoissa sulan veden aikana yli viiden metrin (5 m) syvyisillä vesialueilla pienin sallittu solmuväli on 80 mm, muikkuverkoilla pyynti on kuitenkin sallittua.
   

 2. Pielinen (ns. Pielisen pääallas), Lautiainen, Rukavesi ja Viekijärvi; talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm, muikkuverkoilla pyynti on kuitenkin sallittua.
   

 3. Kaikenlainen kalastus on kielletty Valtimonjoella-Kuokastenjärvellä, Kuokastenkosken voimalaitoksen alapuolella 220 metrin matkalla.

 4. Onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus on kielletty 20.4.-31.5. välisenä aikana lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella ja Pielisellä.

  1. Lieksanjoen alaosa (ml. Riikolanlampi) ja Lieksanjoen edusta Pielisen Mönninselällä, Lieksan kalastuskunta (Lieksa). Kieltoalueen ylärajana on Lieksanjoella 500 metriä alimmalta maisemapadolta alavirtaan päin. Riikolanlampi kuuluu kieltoalueeseen. Kieltoalueen alaraja on Pielisellä ”Aataminniemen kärki- Törösaari (ns. Törönkari) – Lehtosaari – Kevätniemen sahan ranta” –linja. Kieltoalue on kooltaan n. 500 ha. Onkiminen rannalta sekä jigikalastus rannalta tai ankkuroidusta veneestä käsin on kuitenkin sallittua 20.5. alkaen.

  2. Pielinen, Miessalmi, Viensuun osakaskunta (Lieksa). Kieltoalueen rajaus: Teerikallion eteläkärki – Häitykän pohjoiskärki –linjan sekä Törönsaaren kaakkoisreunan rajaaman Sipolansaari –Liklamo –linjan välinen alue Miessalmessa. Kieltoalue on kooltaan n. 75 ha)

  3. Pielinen, Koudansalmi (Kynsiniemi), Nurmeksen ja Vuokon kalaveden osakaskunnat (Nurmes, Juuka). Kieltoalueen rajaus: pohjoisessa Lapinniemen pohjoiskärki – Heikuranniemen pohjoiskärki- linjan ja lännessä Matilanniemi- etelässä Rekisaaren pohjoiskärki – idässä Surmakallio –linjan rajaama alue. Kieltoalue on kooltaan n. 367 ha.

  4. Pielinen, Vasamalahti, Paalasmaan kalaveden osakaskunta (Juuka). Kieltoalueen rajaus: Koirinniemen pohjoiskärki – Vasamaluodon eteläkärki – Koivuniemen pohjoiskärki –linjan rajaama alue Vasamalahdessa. Kieltoalueen on kooltaan n. 25 ha.

  5. Pielinen, Sikoniemi, Kolin kalveden osakaskunta (Lieksa). Kieltoalueen rajaus: luoteessa Metsähallituksen raja (kansallispuisto), kieltoalueen itäisessä pisteessä leikkaa Sikosaaren lounaisrannan suuntainen kaakkoa kohti jatkuva linja ja Sikoniemestä koilliseen kulkeva linja. Kieltoalue on kooltaan n. 61 ha.
    

 5. Lieksanjoen alaosa Pankajärven ja Pielisen välinen alue; Verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden. Kieltoalueen ylärajana on Ahvenselän ja Niskansekän luusuat, alaraja kulkee Lieksan kaupunginniemestä Timitranniemen idän puoleiseen pohjoiskärkeen (Piiskuunpetäjä). Riikolanlampi ja rautatien itäpuoleinen os Pyörteestä eivät kuulu kieltoalueeseen.
   

 6. Pankajärvi, Pudasjärvi ja Ruunaanjärvi; talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm, muikunpyynti on kuitenkin sallittu solmuväliltään alle 24 mm:n verkoilla.
   

 7. Lieksanjoen pääuoma, järvialtaat mukaan lukien sekä Pudasjoki; ravustus on kielletty kokonaan
   

 8. Verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm Pielisellä Lieksanjoen edustalla ja Lieksanjoen pääuomalla Neitijärven yläpuolelle asti (lampi- ja järvialtaat pääsääntöisesti mukaan lukien) jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun. Lieksanjoen edustalla Pielisellä rajoitusalue on Aataminniemi-Ikolanniemi-Sarkkilanranta-papinkallio (Kinahmo) – Kinahmonsaaren länsiranta- Kinahmonsaaren luoteiskärki- Heponiemi- Koukkuniemi- Lehtosaari- Sahanranta rajauksen sisäpuolinen vesialue.
   

 9. Kaikenlainen kalastaminen, myös yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus on kielletty Lieksanjoella/Naarajoella välillä Naarakoski-Saarikoski vuosittain 1.9.-30.11. välisenä aikana. Kieltoalueen yläraja on noin 150 metriä Naarakosken niskalta ylävirtaan ja alaraja on noin 150 metriä Saarikoskelta alavirtaan päin.
   

 10. Kaikenlainen viehekalastus on kielletty Lieksanjoen alaosassa vuosittain 1.9.- 30.11. välisenä aikana. Kieltoalueen ylärajoina ovat Lieksankosken voimalaitoksen säännöstelypato (Yläkanavantie) ja Lieksankosken voimalaitoksen voimalaitosrakennus, kieltoalueen alaraja kulkee Lieksan kaupunginniemestä Timitranniemen idän puoleiseen pohjoiskärkeen (Piiskuunpetäjä). Riikolanlampi ei kuulu kieltoalueeseen. Kielto koskee myös yleiskalastusoikeuksiin perustuvaa viehekalastusta.
   

 11. Lieksanjoessa ns. vanhan uoman alueella on onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus kielletty. Kieltoalueen yläraja sijaitsee kohtisuoraan vesiuoman poikki Merilän tilan kohdalla olevan Kanasaaren pohjoiskärjestä ja alaraja sijaitsee 500 metriä alimmalta maisemointipadolta alavirtaan päin.
   

 12. Pielisellä, Kuokkastenjärvellä, Lautiaisella, Rukavedellä ja Viekijärvellä kuhan alamitta 40 cm.