top of page

Ajankohtaista


Alajoen kunnostussuunnitelma

ALAJOEN KOSKI-KUNNOSTUS-SUUNNITELMA (täydennetty)

Suunnitelman pohjana on vuonna 2013 Juuanjoen kunnostushankkeen yhteydessä laadittu Alajoen koskikunnostussuunnitelma, joka käsitti Juuanjärven ja Alajärven välisen, maastokartoissa Alajoeksi nimetyn joen kaksi koskiosuutta. Suunnitelmaa täydennettiin vuonna 2022 niin, että mukaan otettiin myös Alajärven ja Autiojärven välinen jokialue. Lisäksi suunnitelmassa on lyhyesti kartoitettu Juuanjärvi–Autiojärvi välisen jokiosuuden mahdollista ruoppaustarvetta kalankulun näkökulmasta.

Järvilohen heikko tilanne uhkaa  kalastusmahdollisuuksia tulevaisuudessa

Säännöt

Pöytäkirjat

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

ELY-keskus on 10.5.2022 hyväksynyt Pielisen-Karjalan kalatalusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman. 

Hyväksytty Pielisen-Karjalan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

bottom of page